RUMORED BUZZ ON ขอพรพระแม่ลักษมี

Rumored Buzz on ขอพรพระแม่ลักษมี

Rumored Buzz on ขอพรพระแม่ลักษมี

Blog Article

วิธีไหว้พระแม่ลักษมี ไหว้อย่างไรให้ปังสมหวังดังใจนึก

ของสะสม, ของเล่นยามว่าง, ศาสนาและความเชื่อ , คอร์สเสริมทักษะ

โอม กษิราธิธัญญา แย นะ มะ ฮา : เทวีผู้เป็นธิดาของพระสมุทร

อุปกรณ์การแพทย์, อาหารเสริม, อุปกรณ์เพื่อสุขภาพ

อธิษฐานต่อองค์เทพให้กล่าวแบบนี้ เวลามหาเทพทั้งหมดต้องขึ้นด้วยคาถา "โอม โอม ชยะ ศรี ลักษมี มาตา" แล้วก็มีคาถาขอพรไป ข้าพเจ้าเป็นโสดมาหลายปี อยากจะมีคู่ดีๆ สักคน ขอพระแม่จงดลจิตดลใจเหมือนพระแม่ที่มีหนึ่งเดียวในรักแห่งองค์พระนารายณ์ แบบนี้เป็นเคล็ดลับ

โอม มังคลา แย นะ มะ ฮา : เทวีแห่งความเป็นมหามงคล

โอม สัณฑา แย นะ มะ ฮา : เทวีแห่งความสงบสุข

นำความสำเร็จมาให้ ใช้เพื่อการขอพร มาลัยสีแดงทับทิม สวยหรู

โอม ปัทมาสุนทรี แย นะ มะ ฮา : เทวีผู้งดงามเหมือนดอกบัว

โอม วิมาลา แย นะ มะ ฮา : เทวีผู้มีวรกายงดงาม

โอม วารารูฮา แย นะ มะ ฮา : เทวีผู้ประทานพร

การบูชาพระแม่ลักษมี ข้อห้ามมีอะไรบ้าง?

รวมไว้ให้แล้วคาถาบูชา "พระแม่ลักษมี"

ขอพรพระแม่ลักษมี วัดเทพมณเฑียร ขอพรพระแม่ลักษมี เขตพระนคร

Report this page